Laneko diru-sarrerak osatzeko errenta

Enplegua daukan pertsona batek BDE-a eskatzeko aukera dauka, soladata beti ere BDE-a eskeintzen duen hilabeteko kopurua baino baxuagoa bada, horrela BDEak eskeintzen duen diru sarrerara iristeko falta dena eskeiniz. BDEa bezala eskubide bat da, eta baldintzak oso antzekoak dira. Lanetik eratorritako diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitate jakin batzuei zuzendua, hain zuzen ere, legokiekeen gizarteratzeko eta gizarte-babeserako oinarrizko errentaren zenbatekora iristen ez diren hileko baliabide zenbagarriak dituzten bizikidetza-unitateei zuzendua, beren baliabide-maila osatzeko.