Inicio » Archivo » Uztaila 2013

Uztaila 2013

Gizarte Larrialdietako Laguntza

BDE-a ez bezala Gizarte Larrieldatietako laguntzak ez dira eskubide bat. Gizarte-larrialdietarako laguntzak ez dira aldizkakoak, dirutan ematen dira, subentzio moduan. Gizarte-bazterkeriarik gerta ez dadin edo halako bazterkeriak konpontzeko behar-beharrezkoak diren gastuak ordaintzeko nahiko baliabiderik ez duten pertsona edo familientzat dira, eta berdin dio dena delako gastua arrunta edo ohiz kanpokoa den.

Bizikidetza unitate ekonomiko independientea1 izatea da baldintzetako bat baita laguntza eskatzen den udalerrian erroldatuta egotea eta bertan edo Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizitzea, eskabidea aurkeztu baino 6 hilabete lehenagotik gutxienez. 18 urte izan behar dira (eskatzailea umezurtza ez bada edo adintxikikoak edo behar berezaiak dituzten pertsonak bere karguan ez baditu).

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ), alokairua, komunitate gastuak, ura, argia, gasa, betaurrekoak, hipoteka kreditua, dentista...ordaindu ahal izateko eska daiteke diru laguntza hau.

Eskatzailearen ondareak ezin du 30 000 eta 45 500 euro artekoa baina altuagoa izan. Diru-laguntza honen eskaintza 4 hilabetekoa da, 6 hilabetera zabaltzea posible izanik. Hau da Dekretuak dioena, baina esan beharra dago normalean laguntza hauek sei hilabetean edo urtean behin ematen direla. Alokairurako 250 euroko laguntza izango da gehienez eta inoiz ez da alokairuaren %70 baino gehiagokoa izango, laguntza 3000 €-koa izan daitekeelarik (250 € x 12 hilabete). DBEa jasotzen dutenek ezin izango dute diru-laguntza hau eskatu Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria (EPO) jasotzen delako. BDEa  jasotzen dutenek ezin izango dute diru-laguntza hau eskatu Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarrian (EPO) jasotzen delako.

Udalek kudeatzen dute diru-laguntza da hau. Urte bakoitzerako eskainitako diru kopurura egongo dira mugatuak. Eskubide bat ez denez, behin aurreikusitako dirua agortuta ez dira laguntza gehiago emango hurrengo urterarte.

Diru laguntza honen kudeaketa Udaletxeari dagoekionez Gizarte Zerbitzuetara jo beharko dugu. 010era deitu, Hiritarrak Atenditzeko Zerbitzuko bulegora gerturatu eta Udal Gizarte Langile batekin hitzordua eskatu beharko dugu. Biziki garrantzitsua da diru-laguntza eskatu baino lehen informazioa eskuratu eta gure eskubideak zeintzuk diren ezagutzea.

Eskariari ez erantzuteak (isiltasun adnimistratiboa) dirulaguntza ezeztatzea esan nahi duela jakitea garrantzitsua da.

Nahiz eta Lege eta dekretuen bitartez arautua egon, Gizarte Langilearen subjektibotasunera baldintzatuta dago ein handi batean. Horregatik ditugun eskubideak ezagutzea garrantzitsua da.

Bizikidetza unitate bat: Elkarren artean famili lotura edo antzekoak (izatezko bikoteak) dituz-tenak dira Diru sarrerak Bermatzeko Errenta onuradunak izango diranak, edo norbanakoak.


Etxebizitzarako Prestazio Osagarria (EPO)

EPO izenekoa eskubide bat da, Diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DBE) osagarria. Ohiko etxebizitzaren edo bizitokiaren alokairu-gastuak kitatzera bideratuta dago. Alokairua edozein modalitatetakoa izanik ere eta ez dira 250 euro baino gehiago emango. 

Etxebizitza gastuetarako prestazio osagarria jasotzeko baldintzak honako hauek dira:

 • BDE jasotzaile izatea, osagarri bezala hartzen delako.
 • Etxebizitzarik jabetzan ez izatea edo alokairu publikoan ez egotea. Alokairu gastuak ordaintzeko beharra izatea eta dokumentuekin frogatu ahal izatea: alokairu kontratu, berrakuratze, elkaraukuratze, ostatu kontratu, edo gela alokairu bidez.
 • 3. graduko senidetasuna ez izatea, bizikidetza unitatean bizi dena eta erremtatzailearen artean inolako erelzaio familiarrik ez egotea. 
 • Etxebide, Etxebizitza departamentuan, alokairua eskatzeko izen ematea beterik izatea, edo eskaria eginda izatea.

Etxebizitza berdinean famli lotura daukaten 2 bizikidetza-unitate edo gehiago egonda ere prestazio bakarra eskeiniko da. Famili lotura ez izanez gero gehinez 2 prestazio emango dira. Eta bizikidetza kolektiboetan ( alberge, pentsio...) ez da mugarik egongo eta bizikidetza.unitate bakoitzari emango zaio diru-laguntza baldimtzak bete ezkero.

Laneko diru-sarrerak osatzeko errenta

Enplegua daukan pertsona batek BDE-a eskatzeko aukera dauka, soladata beti ere BDE-a eskeintzen duen hilabeteko kopurua baino baxuagoa bada, horrela BDEak eskeintzen duen diru sarrerara iristeko falta dena eskeiniz. BDEa bezala eskubide bat da, eta baldintzak oso antzekoak dira. Lanetik eratorritako diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitate jakin batzuei zuzendua, hain zuzen ere, legokiekeen gizarteratzeko eta gizarte-babeserako oinarrizko errentaren zenbatekora iristen ez diren hileko baliabide zenbagarriak dituzten bizikidetza-unitateei zuzendua, beren baliabide-maila osatzeko.

Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE)

DBE-a (Dirusarrerak Bermatzeko Errenta) hilero jasotzen den diru-laguntza da, baliabide ekonomiko nahikorik ez duten pertsonek oinarrizko beharrak ase ditzaten. Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta eskubide bat da. Hau da, eskatutako baldintzak betetzen dituen pertsona edo familiei eskeini behar zaie. 

Eskubide bat denez eskatzen duen edozein pertsona edo familiari ematen zaio, baldintzak bete ezkero. Baldintzak hurrengoak dira::

 • 23 urte baina gehiago izatea (salbuespenak-salbuelpen) 

 • Bizikidetza-unitate1 bat sortzea gutxienez eskaria egin baina urte bete lehenagotik. Baldintza hau gurasoen etxetik kanpo bizi behar dutenentzat da adibidez. Salbuespenak adin-txikikoak karguan izatea, tratu txarren biktima izatea edo zahartzaro, elbarritu edo alargun pentsioen hartzaile izatea dira. 

 • Benetako bizilekua Euskal Herrian eduki eta bertan erroldatuta egotea, azken 3 urtetan etenik gabe. Baldintza hori betetzen ez bada, eskaera aurkeztutako datatik gutxienez urtebeteko errolda onartuko da, 5 urteko lan-jarduera ordaindua froga badaiteke. Pentsio publikoa jasotzen duten pertsonak edo genero-indarkeria jasan dutenak izango dira salbuespena, eta urtebeteko errolda izatearen baldintza soilik bete beharko dute. Aurreko baldintzetako bakar bat ere betetzen ez bada, beharrezkoa izango da azken hamar urteetan bost urtez gutxienez erroldan egotea. 

 • Baliabide nahikorik ez izatea. Hileko diru-sarrerak bere bizikidetza-unitateko kideen arabera dagokion DBE-aren hileko zenbatekoaren azpitik egotea. Gehienezko diru-sarrera bizikidetza-unitatearen zenbatekoan oinarrituko da. Bizikidetza-unitateko pertsonen baliabideen arabera neurtuko da zenbatekoa. Begiratu taula. 

 • Ohiko bizilekua den etxeaz gain (etxea, garajea eta trastelekua) edo lan-jarduera garatzeko erabiltzen den higiezinaz gain, beste jabetzarik ez edukitzea (salbuespenak salbuespen) Taula begiratu. 

 • Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea eta Gizarteratzeko Akordio bat edo Aurreakordio bat sinatuta edukitzea eta Titularrari edo bizikidetza-unitateko kideei dagozkien prestazio ekonomiko guztiak (pentsioak, langabezia, subsidioa, elikagaien pentsioa, eta abar) aldez aurretik eskatuta izatea. 

 • Egoitza baimenik ez baduzu, ez duzu zergatik lan bilatzaile bezala izena eman behar, bai ordea lan txertatze zerbitzuetan (orientazioa, formakuntza...) . 
   

Baldintza hauek nabarmendu ditugu baina badira beste batzuk.

Ohar garrantzitsuak: 

 • Etxebizitza bakoitzeko bi BDE eskeiniko dira bakarrik (ostatu kolektiboetan izan ezik) 
   
 • BDEa eskatzen duenak beste diru-laguntzarik jasotzen badu, BDEak (falta dena emango du) dagokion tartea beteko du. 
   
 • Pentsioen osagarria eskuragarri izango da, pentsio bat jasotzen duten pertsona eta familientzat. BDE-a bezala hau ere eskubide bat da. 12 ordainketa laguntza bermatzen dira. Kobratzen den pentsioaren zenbatekoaren eta bataz besteko baten araberakoa da. 
   

Non?

2013ko urtarriletik aurretiko hitzordua ezabatu zuten, eta beraz Irungo Lanbide-bulegoetatik pasa beharra dago. Goizean goiz egitea komenigarria da (8:30etan irekitzen dituzte ateak) eguneko hitzordu kopuru mugatua baitute: 

  • Lanbide Irun - Antzaran: Antzaran 15. Telf: 943 61 19 92. 
  • Lanbide Irun - San Miguel: Basurko kalea z/g (San Migel auzoa). Telf: 943 61 13 23. 
    

Bizikidetza unitate bat: Elkarren artean famili lotura edo antzekoak (izatezko bikoteak) dituztenak edo norbanakoak dira Dirusarrerak Bermatzeko Errentaren onuradunak izango direnak. 

Gizarte laguntzak

 

Gizarte laguntzak, gure eskubidea

Lana eta baliabiderik gabe, zer egin?

Zer gertatzen da lanik gabe geratzen bagara? Eta langabezia dirulaguntza amaitzerakoan, zer? Zer egin dezaket? Nora joan naiteke? Ze eskubide dauzkat? 

Galdera guzti hauek erantzutea instituzioen bete beharra da, Udaletxearena batez ere, informazio kanpainak bultzatuz. Baina isiltasunaren politika da nagusi edo erdizkako informazio interesatua helarazten dute. Hemen galdera hauei erantzuna ematen saiatuko gara.

Langabeziagatiko diru-laguntzak behin amaituta, gizarte laguntzak jasotzeko eskubidea daukagu. Jaso ahal direnen artean hiru ekarri ditugu: Diru Sarrerak bermatzeko Errenta (DBE), Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria (EPO), eta Gizarte Larrialdietako Laguntza. Garratzitsuenak direla uste dugulako.